top of page

Behandling og brug af
personlige oplysninger

Databeskyttelse og brugervilkår

Vi behandler dine data og personlige oplysninger med fortrolighed når du interagerer med vores andre kanaler, såsom hjemmeside, nyhedsbrev og andre online kanaler.


Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Svendborg Teaterforening indsamler oplysninger om dig.


Svendborg Teaterforenings formål med indsamling af personlige oplysninger samt det juridiske grundlag.
Vi vil sikre, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

 

 1. For at effektivisere leverancen af de produkter eller tjenester, du har anmodet om eller bestilt, indsamler vi oplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, samtykke til at modtage nyhedsbreve, samtykke til at modtage information om begivenheder, køn og personlige interesser
   

 2. At kunne besvare dine spørgsmål eller evt. klager. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.
   

 3. For at kunne give dig mulighed for at kunne deltage i konkurrencer. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.
   

 4. At vi har mulighed for at give dig information om andre produkter og tjenester vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.
   

 5. At give dig besked om evt. ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
   

 6. At du kan hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester til din fordel. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn og interesser.
   

 7. At oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Svendborg Teaterforening kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), IP-adresse samt webadfærd.
   

 8. At overføre de personlige oplysninger til arrangøren - for at opfylde kontrakten. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordredetaljer og samtykker.
  Vores juridiske grundlag for behandling består af:

 • Dit samtykke;

 • Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i;

 • Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Svendborg Teaterforening;

 • Behandling er nødvendig med henblik på Svendborg Teaterforenings eller en tredjeparts legitime interesser, og disse interesser tilsidesætter den registrerede persons interesser.


Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis det juridiske grundlag for behandling er de legitime interesser hos Svendborg Teaterforening eller en tredje part, gælder det f.eks. statistik, procesoptimering osv.


Vi gemmer dine personlige oplysninger i den periode, hvor de er relevante for Svendborg Teaterforening og i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning. Hvis du beslutter dig for at tilbagekalde dit samtykke, vil Svendborg Teaterforening opbevare dine personlige oplysninger i 3 år fra datoen for tilbagekaldelsen. Hvis dit samtykke ikke har været anvendt i mere end 3 år, vil Svendborg Teaterforening også slette dine personlige oplysninger. Desuden kræver den danske regnskabslov, uanset GDPR, at alle transaktionsdata opbevares i 5 år.

 

Rettigheder for de Registrerede:
Du har ret til at anmode om at få adgang til de oplysninger, vi har registreret om dig, korrigere eventuelle unøjagtigheder, tilbagekalde dit samtykke eller bede om, at dine data slettes, alt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan du anmode om begrænsning af behandlingen eller dataportabilitet, og du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data, herunder retten til at trække dit samtykke tilbage. Ønsker du at afmelde vores nyhedsbrev, kan du gøre det her: Afmeld nyhedsbrev.

 

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

 

Overførsel af personlige oplysninger

Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.


Vores personale, forretningspartnere og leverandører kan i visse tilfælde få adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang, når det er nødvendigt for at levere en service til os eller for at give dem mulighed for at handle på vores vegne i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger, når det er påkrævet for at overholde gældende love, regler eller retlige anmodninger, eller når det er nødvendigt for at samarbejde i forbindelse med en retlig undersøgelse.


Dine personlige oplysninger opbevares & behandles af disse af vores samarbejdspartnere:
Ticketmaster (billetsystem)
Facebook / Instagram
Mailchimp


Overførsel af personoplysninger udføres altid i overensstemmelse med de lovkrav der foreligger, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre at dine personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller til denne datapolitik, er du velkommen til at kontakte os:


Svendborg Teaterforening
Att: Den dataansvarlige
c/o Guldsmed Lauridsen
Møllergade 7
5700 Svendborg
CVR: 23474719
E-mail: formanden@svendborgteaterforening.dk


Hvis du ønsker at klage over Svendborg Teaterforenings behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til formanden@svendborgteaterforening.dk

Vi vil behandle din henvendelse så hurtigt som muligt, men indenfor 10 arbejdsdage. Du har også altid ret til at klage til datatilsynet.

 

 

Datasikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger du giver os. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du have tillid til, at vi behandler dem som lovgivningen foreskriver, med fortrolighed og sikkerhed.


Vi tager også alle forholdsregler på hjemmesiden, for at beskytte dine informationer for misbrug.


Billetkøb

Når du køber eller bestiller billetter hos Ticketmaster, registreres der information om dig som køber, herunder navn, adresse, e-mail og betalingskort. Informationerne bruges til at sende købte billetter og praktiske informationer til dig. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.
Læs her hvordan Ticketmaster passer på dine oplysninger


Skolesamarbejde
Laver vi samarbejde omkring arrangementer med skoler indsamler Svendborg Teaterforening kun navn og e-mail på organisationens kontaktperson og opbevarer kun disse oplysninger så længe det er nødvendigt.


Ud over opbevaring af personoplysninger fremgår der som et tillæg i vores Cookiepolitik, oplysninger om køb i det omfang Svendborg Teaterforening er forpligtet hertil jf. relevant gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

 

Dem fremgår ligeledes som tillæg til vores Cookiepolitik at dine personoplysninger generelt kan bruges til at kontakte dig i forbindelse med oplysninger om tilsvarende arrangement, hvor vi formoder at du kan have en interesse i at modtage informationer. Derudover fremgår det også at såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske ud fra relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven.

 

Vi tager vores forpligtelse til databeskyttelse alvorligt og er forpligtet til at opretholde den højeste standard for beskyttelse af dine personlige oplysninger. Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

Tak for din støtte til Svendborg Teaterforening og for at dele dine teateroplevelser med os.

bottom of page